Verken Kjell Magne Bondevik eller Per-Kristian Foss hadde ventet seg noe stormløp mot den budsjettrevisjonen de presenterte i går. Landets økonomi innbyr jo ikke til pinefulle kutt for tiden.

Når både oljeinntektene strømmer på som aldri før og de budsjetterte utgiftene til sykelønn dessuten er gått kraftig ned, er det i hvert fall moro å være finansminister!

Derfor har også opposisjonspartiene en vanskeligere oppgave — for noe må de naturligvis hamre løs på, hvis de skal ivareta sin parlamentariske oppgave.

Men det er som oftest mer krevende å heve røsten i harme når man etterlyser påplussinger enn når man skal knalle til mot utålelige nedskjæringer.

Spille på flere hester

Likevel er det duket for hestehandel med både Arbeiderpartiet og Frp når det gjelder bevilgningene til sykehussektoren og tiltak for å redusere ledigheten. Det ser ut til at disse to områdene er blinket ut til dragkamp. Og begge partiene kan få en rolle å spille før det endelige budsjettvedtaket er i havn før ferien.

Noen regjeringskrise er i hvert fall hinsides virkeligheten, både fordi ingen ønsker en krise få måneder før valget - og like mye fordi regjeringen kan baute seg frem og spille på både det ene og det andre partiet. I motsetning til budsjettprosessen om høsten er det ikke nødvendig med et samlet forlik med ett parti. Bondevik kan med andre ord bli enig med Carl I. Hagen om for eksempel ytterligere sykehussatsing, mens han kan gå til Jens Stoltenberg og forhandle om et kompromiss til glede for de arbeidsledige.

Sykehus på sparebluss

Derfor er forhandlingssituasjonen atskillig lettere for Kjell Magne Bondevik enn da han i juni 1998 - under sin første regjering - så seg nødt til å stille kabinettspørsmål for å få det reviderte budsjettet i havn.

Vi må være forberedt på endringer, ikke minst i helsesektoren. Sykehusene drives mange steder på et sparebluss som ikke samsvarer med Stortingets intensjoner. Trass i påkrevd effektivisering lar det seg ikke gjøre å opprettholde forsvarlig drift. Både pasienter og ansatte er skadelidende.

Dette ser de fleste ut til å være enig om, på tvers av partiene. Helsereformen var jo ikke ment å gi slike utslag. Derfor er det ikke akkurat noe dristig tips å kalkulere med at budsjettrevisjonen i det minste vil bli til merkbar glede for sykehussektoren.