TRON STRANDOsloUtdanningsminister Trond Giske kan gå mot et meget stort nederlag. Han advarer på det sterkeste mot de borgerlige partienes forslag i saken og kaller det "meget uheldig." Sier Senterpartiet ja til en forsøksordning som gjør at universiteter og høyskoler kan organiseres som aksjeselskap, sørger de for flertall sammen med H, Frp, KrF og V. Sier Sp nei, får undervisningsminister Trond Giske flertall for sitt forslag om forvaltningsorgan underlagt politiske myndigheter. Sps kattepine Senterpartiet drøftet saken på et gruppemøte i Stortinget i går kveld. Og beskjeden fra stortingsrepresentantene var krystallklar: De er meget skeptiske til AS-løsningen til de borgerlige partiene.Nå skal Senterpartiet møte de andre sentrumspartiene for å se om det er mulig å bli enige om et kompromiss.Det lengste Senterpartiet trolig kan strekke seg til er en svært avgrenset forsøksordning.— Vi må gjerde inn forsøket, sier en kilde i partiet. Sterke advarsler fra Giske Utdanningsminister Trond Giske sier til Bergens Tidende at han "er svært skeptisk" til en ordning som åpner for at høyskoler og universiteter kan bli AS.- Det vil bryte med den samfunnsoppgave institusjonene har. De skal delta aktivt i offentlig debatt som verdi- og kulturforvaltere.- Hvis vi først åpner for en slik ordning, vil det i neste omgang føre til et press for at private investorer kan gå inn på eiersiden i høyskoler og på universiteter. Jeg er ikke interessert i en privat norsk eller utenlandsk eier av AS Universitetet i Bergen, sier Giske. Mister politisk styring Han mener at en forsøksordning er en enveiskjørt gate. Det vil ikke nytte å reversere utviklingen. - Dette er en svært uheldig modell for fremtidens utdanningssystem, sier Giske. Lederen av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomiti, Ranveig Frøiland (Ap), sier en AS-modell vil føre til at "det ikke vil bli politisk styring av utdanningen i landet."- Vi får ikke den bredden som politisk styring sikrer. Hvis markedet skal bestemme, vil de små fagene forsvinne. Stortinget vil ikke kunne gripe inn overfor det enkelte universitet, sier Frøiland.- Det er dramatisk. Forslaget innebærer fokus på økonomi - ikke kvalitet, sier hun. Et flertall i Mjøsutvalget, som utredet høyskole- og universitetssystemet i Norge, gikk inn for at universiteter og høyskoler kunne organiseres som egne rettssubjekter - altså som AS.

fakta/universitetsstriden

  • Stortinget er i innspurten i behandlingen av regjeringens stortingsmelding "Gjør din plikt - krev din rett, kvalitetsreform av høyere utdanning."
  • Torsdag 7. juni skal innstillingen avgis. Debatt i Stortinget følger tirsdag 12. juni.
  • Regjeringen vil at universiteter og høyskoler skal være forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.
  • Opposisjonen vil ha en modell med særlovselskaper.
  • Forvaltningsorgan betyr at universiteter og høyskoler skal være en del av den offentlige forvaltning. De får større frihet enn i dag, men vil fortsatt være underlagt statsråden.
  • Særlovselskap betyr at universiteter og høyskoler kan bli selvstendige rettssubjekter, altså frittstående aksjeselskap, med staten som eier. Friheten til hvert selskap blir betydelig større enn i dag.
  • AS-modellen innføres eventuelt som en begrenset prøveordning.