– Det er mulig med gasskraftverk uten rensing fra første dag, hvis vi får en avtale med utbygger om en fremtidig løsning. Mongstad er et spesielt prosjekt, sier Borten Moe.

Han sa i august at det vil bryte med regjeringserklæringen om det gis tillatelse til Statoils Mongstad-kraftverk uten rensing fra første driftsdag.

Nå er tonen en annen.

SV-bråk

– Det står mye i Soria Moria-erklæringen. Det står blant annet at målet for energipolitikken er et industrikraftregime og en stabil energiforsyning. Det står de facto ikke i Soria Moria at det skal være rensing fra dag én. Det står at det skal legges til rette for CO2-håndtering, sier Borten Moe.

Gassplanene på Mongstad utløser sterke reaksjoner i SV, som skal behandles saken på sitt landsstyremøtet lørdag.

Torsdag rykket en rekke landsstyremedlemmer ut og sa at det vil bryte med regjeringserklæringen om det gis tillatelse til Mongstad-kraftverk uten rensing fra første dag.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har ennå ikke besvart Statoils utslippssøknad.

Høytrykk

Borten Moe frykter imidlertid ikke at gasstriden skal splitte regjeringen.

– Det pågår en prosess mellom myndighetene, søkerne og det politiske miljø. Vi må se på samfunnets behov og hvilke rammer regjeringserklæringen gir. Regjeringen jobber under høytrykk for å finne en løsning. Når løsningene blir presentert, så vil de være omforent, mener han.

– Kan saken skape strid innad i Senterpartiet?

– Dette er ikke behandlet i stortingsgruppa, men jeg har vanskelig for å se at saken er problematisk for oss, sier han.

SNUR: Ola Borten Moe. FOTO: SCANPIX
Prebensen, Nicolai