• Vi er nødt til å satse på USA som vår fremste allierte i nordområdene. Ikke minst SV må lære seg å bli mer positiv i holdningen til USA, mener Senterpartiets nestleder Lars Peder Brekk.

OLAV GARVIK

Brekk må av forståelige grunner finne seg i å leve litt i skyggen av Åslaug Haga. Men i mange år har denne nordtrønderen fra Vikna vært en sentral person i Senterpartiet. I siste del av forrige Bondevik-regjering var han fiskeriminister.

I intervjuet med BT ber han inntrengende om at de følsomme områdene i nord, nærmere bestemt i Barentshavet, får bredere plass i norsk politikk. Brekk er overbevist om at oljeressursene i dette svære området etter hvert vil få minst like stor betydning som ressursene i Midtøsten. USA og Canada for eksempel har allerede vist stor interesse for å skaffe seg sikrere og mer stabile energiforsyninger enn i dag. Men også mindre land som Danmark og Island er aktive aktører i nordområdene.

— Makteliten i Oslo, og ikke minst i UD-systemet, har i alle år dessverre vært mer opptatt av å rette blikket sørover mot EU og EU-landene. Derfor er det på høy tid at folket langs kysten engasjerer seg sterkere i alt som er knyttet til virksomhet i nordområdene, sier Brekk som i tillegg til oljen ramser opp fiskeriene, miljøproblemer, mineralforekomster og militære utfordringer.

— I et sikkerhetsperspektiv vil USA være en meget viktig alliert for at vi skal kunne hevde våre interesser i nord - uavhengig av hva man måtte mene om George Bush og Irak-krigen, sier han.

— SV-folk vil få frysninger langs ryggen når de hører slike toner fra et parti som de kanskje skal samarbeide med i regjering?

— Jeg må nok si at SV ikke har en helt realistisk oppfatning av disse problemene. SV-folk er bare opphengt i motviljen mot Bush. I motsetning til dem har vi i Senterpartiet større erfaring i å heve blikket. Men jeg håper og tror at også SV-ere vil greie å utvikle et større ansvar.