Av 59 ulike bjørner i Sør-Norge ble kun fire slått fast å være binner i en kartlegging som ble utført for Direktoratet for naturforvaltning i 2006 og 2007.

Nå vil Senterpartiet gjøre innhogg i gruppen av forsmådde hannbjørner som driver rundt etter å ha fått sine tilnærmelser avvist av kresne binner med mange beilere.

— De bitre og hissige hannbjørnene er store skadedyr, sier Senterpartiets miljøpolitiske talsmann Erling Sande.

For Senterpartiet er det viktigst å redusere antallet rovdyr i Norge totalt sett, men Sande vil i rovdyrforhandlingene også insistere på at selve bestandsmålene for ulv og bjørn må ned. Dagens bestandsmål er tre årlige ynglinger for ulv og 15 for bjørn.

— Vi ønsker å ta med grenseulvene i det norske bestandsmålet. Det oppholder seg mye ulv i Norge, selv om de ikke alle sammen har det norske flagget på brystet, sier Sande.

På Stortinget står regjeringspartner SV lengst fra Senterpartiet i rovdyrpolitikken. Dette er også hovedgrunnen til at miljøvernminister Erik Solheim (SV) like før jul inviterte opposisjonen med på diskusjonen om de norske bestandsmålene.

Det første møtet om et mulig rovdyrforlik finner sted 31. januar.

EN SP-FIENDE: Nå vil Senterpartiet gjøre innhogg i gruppen av forsmådde hannbjørner. FOTO: Scanpix