Den bitre lederstriden i Senterpartiet vil dermed neppe finne sin løsning før partiets ekstraordinære årsmøte 7. april, når Liv Signe Navarsetes etterfølger og resten av partiledelsen skal velges.

Et flertall i valgkomiteen vraker Borten Moe, og innstiller på Anne Beathe Tvinnereim som første nestleder og stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordaas som andre nestleder.

Mindretallet vil ha Ola Borten Moe som første nestleder og Anne Beathe Tvinnereim som andre nestleder. Valgkomiteen, som har vært ledet av tidligere olje— og energiminister Terje Riis-Johansen, går enstemmig inn for Trygve Slagsvold Vedum som ny leder.

Vil ikke lede med Borten Moe

Borten Moe er så omstridt, både personlig og politisk, at flere har varslet at de ikke vil ha posisjoner sammen med ham.

Det gjelder eksempelvis Kjersti Toppe, som ikke vil sitte i partiledelsen med ham, og Per Inge Bjerknes fra Østfold som, ifølge Nationen, ikke vil sitte i sentralstyret om Ola Borten Moe blir valgt inn i partiledelsen.

Det har ført til at Bjerkens er foreslått som sentralstyremedlem av flertallet i valgkomiteen, mens mindretallet har utelatt ham.

Terje Riis-Johansen stilte seg et spørsmål da han ble spurt om å lede valgkomiteen:

Tror på vei ut av uføret

— Har vi en vei ut av uføret partiet har vært i? Jeg mener ja, sa han da valgkomiteens innstilling ble presentret i formiddag.

Samtidig erkjenner han at Sp er i krise:

— Vi er inne i en vanskelig periode. Det er mer personfokus enn det burde være. Valgkomiteen mener vi kan snu dette, sier han og maner til samling og imøtekommenhet etter at partiet har valgt sin 15. elder i begynnelsen av april.

Sterke meninger

Riis-Johansen tror det blir ro etter valget, men før den tid blir det neppe stille:

— Det er ingen tvil om at det blir et landsmøte med mye diskusjon. Det er mange sterke meninger om hvem som skal være nestleder, sier han og utfordrer partimedlemmene til «å sette partiet først.»

Riis-Johansen mener Trygve Slagsvold Vedum Sps beste lagbygger, trass i hans unge alder. Han blir, med sine 35 år, Sps yngste leder noensinne.

— Trygve er en ung og erfaren politiker, sier Riis-Johansen som selv er en del av mindretallet i valgkomiteen som ønsker Ola Borten Moe som første nestleder:

Debattsterk Borten Moe

— Ola Borten Moe er debattsterk, han evner å sette dagsorden og er nytenkende i sitt politiske arbeid, sier han og understreker at mindretallet ønsker «en ledelse med rikspolitiske erfaring.»

Riis-Johansen har tro på at Ola Borten Moe vil fungere som første nestleder og har ikke lagt vekt på de som hevder at han «er en del av problemet»:

— Mindretallet tror at ledelsen vil kunne fungere sammen, sier han.

Ola Borten Moe varslet valgkomiteen om ta han bare var aktuell som første nestleder, og har dermed ikke blitt vurdert som aktuell, eksempelvis som andre nestleder.

Sigrid Brattabø Handegard fra Jondal foreslås av valgkomiteen som sentralstyremedlem.