Liv Signe Navarsete (Sp) var habil da kommunaldepartementet behandlet søknaden om støtte fra Energiråd Innlandet, ifølge Justisdepartementet.

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) er habil i saker som omfatter Eidsiva Energi og Troms Kraft, ifølge Justisdepartementet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) var habil ved oppnevnelsene til styreverv i Avinor, BaneService og NSB, ifølge Justisdepartementet.

Riis-Johansen habil

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) er ikke inhabil i saker som omfatter Eidsiva Energi og Troms Kraft, ifølge Justisdepartementet.

Lovavdelingen i Justisdepartementet har ikke funnet grunnlag for at Terje Riis-Johansen (Sp) verken har vært eller er inhabil når Olje- og energidepartementet behandler saker som involverer Troms Kraft og Eidsiva Energi.

De to kraftselskapene ga store beløp i pengestøtte til et prosjekt i regi av Senterpartiet. I ettertid er det kommet frem at mesteparten av pengestøtten ble brukt til å dekke andre utgifter partiet hadde. Bare en mindre del av gavene på til sammen 750.000 kroner fra de to ble brukt til å finansiere det såkalte fornybarprosjektet.

Justisdepartementets lovavdeling konkluderte onsdag ettermiddag med at pengestøtten ikke gjør olje- og energiminister Terje Riis-Johansen inhabil i saker som omfatter de to kraftselskapene.

Vurderingen er gjort på Riis-Johansen oppfordring etter at det ble sådd tvil om hans habilitet, blant annet ved konsesjonstildelinger.

Kleppa habil

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) var habil ved oppnevnelsene til styreverv i Avinor, BaneService og NSB, ifølge Justisdepartementet.

Etter avdekkingen av partigavene fra blant annet Eidsiva Energi til Senterpartiet har habiliteten til flere av partitoppene blitt vurdert. Justisdepartementet har konkludert med at samferdselsministeren ikke var inhabil da hun var med på utnevnelsen av styreledere til Avinor AS og BaneService AS. Begge vervene ble besatt av personer med bakgrunn fra konsernledelsen i Eidsiva Energi.

Kleppa har i sitt svar til departementet skrevet at hun var ukjent med energiselskapets støtte til Senterpartiet frem til september i år.

— Hvis det ligger i dette at statsråd Meltveit Kleppa heller ikke før i september 2010 ble klar over at Eidsiva Energi AS vurderte eller hadde besluttet å yte støtte til Senterpartiet, har ikke støtten vært egnet til å påvirke statsråd Meltveit Kleppas upartiskhet før den tid. Dermed ser vi ikke at det er grunnlag for å konstatere inhabilitet for statsråd Meltveit Kleppa, skriver Justisdepartementets lovavdeling i begrunnelsen.