— Vårt krav er at Norge må forlange retten til egen matproduksjon. Vi bør alliere oss med andre land som står på samme linjen, sier Liv Signe Navarsete, 2. nestleder og påtroppende stortingsrepresentant for Sp.

Hun viser også til tidligere uttalelser fra partikollega Marit Arnstad, som i klare ordelag har uttalt at Norge må forkaste en WTO-avtale som svekker norsk landbruk.

Fra Ap-hold er det allerede kommet uttalelser om at Sp «ikke kommer utenom en drastisk omlegging av jordbruket».

Navarsete forventer tøffe tak om landbrukspolitikken i regjeringsforhandlingene.

«Veldig viktig sak»

— SV regner jeg ikke som problematisk, fordi partiet har programfestet alle lands rett til egen matproduksjon. Jeg vil ikke spekulere i hvordan Ap vil forholde seg til kravet om matsuverenitet og sterkt importvern. Men en ting er sikkert: Dette er en veldig viktig sak for oss i Senterpartiet, sier nestlederen til BT.

Både SV og Sp vil ha prinsippet om matsuverenitet inn som norsk posisjon i WTO-forhandlingene. Det innebærer at alle land skal ha mulighet til å bestemme sin egen matpolitikk. Landene må kunne innføre alle de støtte- og beskyttelsestiltak de mener er nødvendig for å sikre matproduksjon til egen befolkning.

Ap har på sin side støttet den sittende regjeringens posisjon i WTO-forhandlingene. Den betyr at Norge vil bli tvunget til å senke tollmurene for en lang rekke landbruksprodukter.

Utover høsten skal medlemmene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) forsøke å komme til enighet om liberalisering av handelen med landbruksvarer. Den rød-grønne regjeringen får forhandlingsresultatet i fanget etter WTO-toppmøtet i Hongkong i desember.

Kroken på fjøsdøren?

De såkalte G20-landene, som inkluderer store U-land som India, Kina og Brasil, krever at rike land som Norge må innføre et tolltak på 100 prosent. Bondelagets leder Bjarne Undheim uttalte nylig til BT at det vil bety kroken på fjøsdøren for store deler av norsk jordbruk.

Sp-nestleder Liv Signe Navarsete vil ikke trekke det så langt som å si at Sp og Norge «ikke har en bonde å gi bort».

— Å si at vi skal klare å stanse hele nedgangen i antall bønder vil nok være å ta munnen for full. Det vil alltid være omstillinger i jordbruket. Men vi akter å bremse den negative utviklingen, sier hun.

Holdning og handling

Navarsete mener slaget om jordbruket i WTO handler om langt mer enn skjebnen til dem som driver jordbruk i Norge.

— Norske bønder produserer kulturlandskap og arbeidsplasser i distriktene. Jordbruket er basis for andre viktige næringer, for eksempel reiselivet, sier hun.

Bøndenes interesseorganisasjoner hever allerede advarende pekefingre til de rød-grønne partiene.

Bondelagsleder Bjarne Undheim forventer at partiene omgjør holdninger til handlinger, og at linjeskiftet må komme til uttrykk i forhandlingene om et nytt handelsregime gjennom WTO.

«Rause kvoter»

SVs Audun Lysbakken, som trer inn i partiets referansegruppe under de forestående regjeringsforhandlingene, varsler at partiet står fast på prinsippet om matsuverenitet. SV går likevel ikke fullt så langt i proteksjonistisk retning som Sp.

— Norge må ha rause importkvoter for utviklingsland. Problemet med generelle frihandelsavtaler er at de rammer bønder både i Norge og fattige land. De som tjener på liberalisering, er EU-landbruket, hevder Lysbakken.