TRON STRANDOsloDermed er striden om hvordan universiteter og høyskoler skal organiseres over. Utdanningsminister Trond Giske får det som han vil; de tunge utdanningsinstitusjonene blir forvaltningsorgan direkte underlagt statsråden.— Dette er jeg veldig glad for. Sammen med SV og Sp får vi nå en ordning som sikrer politisk styring av utdanningen i landet, sier Aps utdanningspolitiske talskvinne, Ranveig Frøiland. Senterpartiet har vaklet mellom å støtte de andre sentrumspartiene som har ønsket en prøveordning med særlovselskaper og Ap-modellen. Men partielder Odd Roger Enoksen har uttrykt sterk skepsis til særlovselskaper.Det har vakt irritasjon i V og KrF at statsråd Trond Giske gjennom Bergens Tidende nærmest har truet med at ordningen med særlovselskaper i neste omgang kan bety full privatisering og at det innebærer en åpning for at private investorer kan komme inn på eiersiden i universiteter og høyskoler.- Vi sier nei til private deleiere av universiteter og høyskoler, sier Odd Einar Dørum (V). Sps støtte til Ap er imidlertid betinget. Sp går sammen med de andre partiene om et viktig element i arbeidet med å gi institusjonene større frihet. Universiteter og høyskoler skal i fremtiden kunne opprette aksjeselskap for å drive oppdragsforskning eller såkalt randsoneaktivitet.Det vil trolig bli flertall i Stortinget for et pålegg til regjeringen om at institusjonene skal få lov til å etablere enheter for oppdragsforskning organisert som aksjeselskap eller statsforetak.