Vedtaket ble gjort på møtet i partiets stortingsgruppe onsdag ettermiddag.

– At vi som første parti inntar dette klare standpunktet, håper vi også kan påvirke de interne prosessene som nå pågår i de andre partiene, sier parlamentarisk leder Lars Peder Brekk.

Debatten foregår for fullt i de to andre regjeringspartiene. I Arbeiderpartiet sier forsvarspolitisk talskvinne Signe Øye ja til kvinnelig verneplikt, mens lederen i Aps kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, sier nei. Det samme gjør Sosialistisk Venstrepartis forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen.

Regjeringen skal konkludere tidlig neste år.

– Viktig beslutning

Brekk sier at onsdagens beslutning er viktig beslutning i arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

– Vi inntar dette standpunktet fordi vi i 2007 ser det som en naturlig videreutvikling og styrking av legitimiteten til Forsvaret i befolkningen, sier Brekk.

Han understreker at kvinnelig verneplikt vil bringe oss ytterligere et skritt nærmere et likestilt samfunn.

– Verneplikten grunnleggende

Brekk sier videre at beslutningen må sees i sammenheng med partiets syn på at verneplikten er grunnleggende.

– At vi går inn for kjønnsnøytral verneplikt må også sees i sammenheng med Sps holdning til at flere bør avtjene militær førstegangstjeneste enn i dag. Vi ønsker et sterkt folkeforsvar noe som betyr at flere må inn til førstegangstjeneste, sier Brekk.