Partileder Åslaug Haga lanserte planene om en ny politihøyskole på Vestlandet fredag, skriver Stavanger Aftenblad. Parlamentarisk leder Magnhild Meltveit Kleppa, sier det er altfor få politifolk i landet.

– Når det justeres for folketall og krimstatistikk, har vi 600 færre enn Danmark, og 1.600 færre politifolk enn Sverige.

Hun mener en politihøyskole på Vestlandet vil gjøre det enklere å få en tilfredsstillende politibemanning i landsdelen.

– Erfaringene viser at folk gjerne etablerer seg der de studerer. Det er en av årsakene til at vi ikke bare har for få politifolk, men at det er spesielt vanskelig å få til tilfredsstillende bemanning på Vestlandet, sier stortingsrepresentanten fra Rogaland.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal Rogaland være en aktuell lokalisering av en eventuell ny politihøyskole.