Senterpartiet har hittil vært betraktet som en garantist for selve statskirkeordningen.

Rune Skjælaaen er opptatt av at Den norske kirke vil få større frihet ved et skille.

-Jeg synes Bakkevig-utvalget har gjort et grundig og flott arbeid som tar på alvor at Den norske kirke er et trossamfunn. Når vi drøfter framtiden for Den norske kirke er det også viktig, slik utvalget fremhever, at det er den kirken vi har i dag det er snakk om og ikke en ny kirke, sier han.

(NTB)