Da fikk partiet en mellommann til å sende ny regning, som ble betalt. Ifølge Dagens Næringsliv hadde flere av selskapene som betalte inn penger til fornybarprosjektet, protestert på regningene da disse kom, fordi regningene kom fra Sp og ikke det som skulle være et uavhengig prosjekt.

Mjøsen Skog AS nektet å betale fakturaen på 40.000 kroner fordi Sp sto som avsender. Kort tid senere fikk selskapet tilsendt en faktura på samme beløp, men da med ny avsender og mottaker av pengene, kommunikasjonsrådgiver Ole G. Hertzenberg. Da ble fakturaen betalt.

Hertzenberg var hyret inn av Sps fornybarprosjekt for å lage rapporten, reklamemateriell og DVD-filmen fra prosjektet.

Bekrefter forholdet

Dagens Næringsliv skriver at Sp ba Hertzenberg om å sende fakturaen i sitt navn, motta pengene og deretter sende disse videre til partikontoen. Hertzenberg ønsker ikke å uttale seg om saken bortsett fra å bekrefte selve forholdet.

— Jeg kan bekrefte at Senterpartiet ba meg sende fakturaen, og overføre pengene videre til Sp gjennom sluttoppgjøret mellom meg og Senterpartiet, sier han til avisen.

Partileder Liv Signe Navarsete ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til generalsekretær Knut M. Olsen, som i en e-post til avisen skriver at pengene Hertzenberg betalte, var støtte til prosjektet.

Ifølge Olsen foregikk oppgjøret mellom Senterpartiet og Hertzenberg slik at de fikk en faktura fra ham på det arbeidet som var blitt gjort. Deretter ble det foretatt det Olsen kaller for en «sluttavregning» der Hertzenberg innbetalte 29.000 kroner til Sp som støtte.

«Jeg vil understreke at støtte fra private bedrifter er lovlig støtte» skriver Olsen.

Den lovpålagte opplysningsplikten for politiske partier gjelder gaver over 30.000 kroner. Med 29.000 kroner gikk Hertzenbergs innbetaling klar av opplysningsplikten.

— Vanskelig å sette punktum

Høyres Per-Kristian Foss, som er saksordfører i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités undersøkelse av Senterpartiets partistøtte, sier at de nye opplysningene vil gjøre det vanskelig for komiteen å sette punktum for saken med det første.

— Det Senterpartiet har gjort, er det vi på godt norsk kaller lureri. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er i strid med en vanlig oppfatning av lovgivningen, sier Foss.

Administrerende direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog AS er også overrasket over opplysningene.

— Vi var helt klare på at vi ikke ville betale noen penger til Senterpartiet. Da vi senere fikk regningen fra produsenten, betalte vi, for det var i tråd med avtalen om at vi skulle støtte prosjektet, sier Dahl.

Tirsdag gjennomførte Finanstilsynet en kontroll hos Senterpartiets revisor. En rapport fra denne kontrollen blir ferdig i desember.