— Det er trist at han ikke stilles til ansvar for sine handlinger i en rettssal, sier Sps parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han viser til at mandatet fra FNs sikkerhetsråd var å beskytte sivilbefolkningen, ikke å ramme Muammar Gaddafi personlig.

— Det nasjonale overgangsrådet må nå skaffe seg tillit i de ulike delene av Libyas befolkning og sørge for at en forsoningsprosess blir innledet, sier Vedum.