Det skriver Aftenposten. Justisminister Knut Storberget (Ap) og regjeringen har fått massiv kritikk fra en rekke hold for sitt forslag til endring i straffeloven. Regjeringen fjerner den gamle og nærmest sovende blasfemiparagrafen, men utvider isteden den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn». Målet er å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser».

Ifølge Aftenposten er Storberget personlig uenig i at straffeloven endres på denne måten. Storberget vil ikke si stort annet enn at regjeringen står samlet bak forslaget, som skal ha slått ned som en bombe da det ble kjent på Stortinget før jul.

– Regjeringen står samlet rundt dette. Det er viktig å få fjernet blasfemiparagrafen. Samtidig hilser vi debatten velkommen. Vi skal være lydhøre overfor innspill. Her er det vanskelige avveininger mellom ytringsfriheten og vernet i forhold til hatefulle ytringer, sier Storberget til avisen.

Lederen i justiskomiteen, partikollega Anne Marit Bjørnflaten, er klarere:

– Jeg registrerer at utfallet ble som det ble. Her vant Sp fram. Men vi må nå lytte til de innspill som måtte komme, sier hun.

Liv Signe Navarsete ønsker ikke å kommentere saken.

Erlend Aas/SCANPIX