• Ingen må kunne presse frem en sak mot stortingsflertallets vilje. Det er slett ikke gitt at det er flertall for en kjønnsnøytral ekteskapslov, sier Åslaug Haga.

Senterpartileder Åslaug Haga sier hun, med dette som utgangspunkt, var innforstått med at SV kontaktet Venstre for å få til et mulig stortingsflertall for kjønnsnøytral ekteskapslov — en lov som skal åpne for ekteskap mellom homofile.

Dermed er det klart at Senterpartiet ønsket en avklaring av situasjonen i Stortinget, også for å styrke sin egen forhandlingsposisjon på Soria Moria.

«Stor uenighet»

Ved å påpeke at Senterpartiet ikke lar seg presse i kne i en sak som det ikke er et klart flertall for i Stortinget, øker også konfliktnivået i forhandlingene.

Haga gjentar at «det er stor uenighet» mellom de tre partiene på Soria Moria i saken. Hun holder fortsatt alle muligheter åpne, inkludert at Senterpartiet kan velge å dissentere i statsråd og stemme nei i Stortinget, hvis regjeringen bestemmer seg for å reise saken.

SV-leder Kristin Halvorsen sier at «vi måtte regne med at dette ble kjent». Hun forklarer invitasjonen til Venstre med at «det i en så viktig sak om verdispørsmål, ønsket vi et så bredt flertall som mulig».

Tror loven blir vedtatt

— Vi må, som flertallsregjering, sørge for at viktige verdispørsmål ikke blir monopolisert. Derfor vil jeg beklage at Venstre sa nei og at de ser seg blinde på partipolitikk, og ikke tar hensyn til verdispørsmålet. Det synes jeg er dumt, sier Kristin Halvorsen til Bergens Tidende.

— Tror du at Stortinget i løpet av de neste fire årene kommer til å vedta den omstridte, kjønnsnøytrale ekteskapsloven?

— Ja, det gjør jeg. Jeg tror det kommer til å roe seg ned, og vi vil invitere Venstre til et fremtidig samarbeid om saken, sier Halvorsen.