Får Senterpartiet det som de vil skal besøkende til Norge måtte vise passet. De vil avslutte samarbeidet i Schengen-avtalen og ha en tilknytning omtrent som Storbritannia.

Det er Senterungdommen som har fått landsmøtet med på dette forslaget, som sentralstyret i partiet hadde avvist. Bakgrunnen er økende mobil kriminalitet over grensene.

Synes synd på Ap

Høyres Peter Christian Frølich reagerer på Senterpartiets Schengen-nei.

— Jeg synes oppriktig synd på Ap som må samarbeide med et parti som dette. Senterpartiet er blitt et av de mest ytterliggående og reaksjonære partiene i norsk politikk. Å kalle dem et sentrumsparti blir helt feil, sier Frølich.

Han mener en utmelding av Schengen virker mot sin hensikt, og hevder en utmelding av Schengen er ti skritt tilbake i kampen mot å bekjempe kriminelle som krysser landegrenser.

Moe tapte oljekampen

Motstanderne av oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen vant også frem med sine synspunkter, og olje- og energiminister.

Ola Borten Moe måtte se at landsmøtet gikk mot hans ønske om å åpne for boring i Nordland 6. Vedtaket ble slik: Sp vil ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2) utenfor Senja og på Møreblokkene.

Rovdyr og boliger

Senterpartiet ønsker også å få belyst rovdyrproblematikken i beiteområder for sau og rein over hele Norge gjennom en egen, større undersøkelse. En slik undersøkelse vil kunne vise hvordan det er å ha beitedyr i områder hvor det også yngler rovdyr.

Sp vil bygge minst 1500 studentboliger i året, ved at man blant annet gir studentsamskipnadene momsfritak for bygging, vedlikehold og rehabilitering av studentboliger.

De ønsker å videreføre den målrettede kontantstøtteordningen, begrenset til barnet fyller 2 år. Det stilles krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas.

Flere SP-vedtak

  • Sp vi l innføre to årlige barnehageopptak.
  • De har også vedtatt å gå inn for at at staten skal være ansvarlig for kostnader knyttet til arkeologiske utgravinger.
  • For å sikre en stor rekrutteringsbase til Forsvaret mener Senterpartiet at man skal innføre kjønnsnøytral verneplikt.
  • Arbeidsinnbnvandring skal være som nå.
  • De vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
  • Vil arbeide for innføring av skolemåltidet.
  • De beholder kommunense fullmakt til å regulere skjenketidene selv innenfor dagens lovverk, med skjenkestopp kl. 03.00 for hele landet. Et forslag om å innskrenke til 02.00 ble avvist.