— Bondevik-regjeringen slutter som de begynte. Det er Høyre som har dominert denne regjeringen. En overraskelse er at de nok en gang går til angrep på vanlige folk ved å øke matmomsen, sier Sps Magnhild Meltveit Kleppa til NTB.

Hun vil likevel foreløpig ikke si noe om den påtroppende regjeringen vil fjerne denne økningen.

Meltveit Kleppa signaliserer samtidig tre klare endringer i Bondevik-regjeringens budsjettforslag.

— Det første er at folk skal betale skatt etter evne. Vi kommer ikke til å godta den usosiale profilen som ligger der, sier Meltveit Kleppa.

Det andre punktet går på kommuneøkonomien.

— Det skal bli bedre omsorg og flere lærere. 5,4 milliarder mer til kommunene står fast, sier hun.

Det tredje punktet er mer diffust.

— Det er et åpenbart behov for å skille drift og investeringer for å få til en mer langsiktig budsjettering, sier Meltveit Kleppa.

De rødgrønne vil bruke den tiden de har til rådighet for å finne ut av de konkrete endringene i budsjettet.

— Nå skal vi bruke to-tre intensive uker. Så får vi komme tilbake til endringene vi skal gjøre, sier Meltveit Kleppa.