Hun viser til at hele saken nå er inne i en høringsfase der blant annet landets kommuner og menighetsråd deltar.

– Også Senterpartiet er positivt innstilt til samtaler i Stortinget, men dette er ingen hastesak, sier Kleppa.

Hun viser til at noen endring ikke kan skje før tidligst i 2014 og at det kan sies mye innen den tid.

– Senterpartiets representanter i Stortinget er nå innvalgt på et program som bygger på at dagens ordning skal fortsette. Etter at Gjønnes-utvalgets innstilling forelå har partiet tatt til orde for at behandlingen bør være så omfattende at en rådgivende folkeavstemning også kan være hensiktsmessig, sier Meltveit Kleppa.

Hun vil ikke avvise henvendelsen fra Høybråten, og sier hun deler det syn at et endelig vedtak i Stortinget må ha en bredest mulig politisk forankring, men at det er langt fram før Stortinget skal trekkes inn i en realitetsbehandling av denne saken.