— Slike studier skal man tolke forsiktig. De som tar disse medisinene, sover dårlig. Sover de dårlig, utgjør de selvsagt en større risiko for trafikkulykker enn dem som sover godt, sier Bjørn Bjorvatn. I tillegg til å ha utgitt håndboken «Bedre søvn», er han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen og senterleder for Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssjukehus.

Dermed blir det vanskelig å bruke så store undersøkelser som det Folkehelseinstituttet har gjort. De har tatt utgangspunkt i hele landets voksne befolkning.

— Jeg tror man må se det på hver enkelt pasients nivå. Noen pasienter vil være en enda større risiko uten medisin. Andre igjen bruker for mye, eller tar den for sent på natten, sier Bjorvatn.

Han påpeker at om noen, på bakgrunn av undersøkelsen, slutter brått med medisin, kan konsekvensen bli at de blir enda farligere i trafikken. Bjorvatn anbefaler heller alternativer til pillebruk.

— Våre egne studier viser at atferdsterapi er mer virkningsfullt enn sovemedisin som Imovane.

Terapien går ut på å bygge opp regler og rutiner for søvnmønsteret, og innstille kroppen på å være i sengen for å sove.

— Sengen blir en fiende. Du skal ikke tilbringe mer tid i sengen enn når du sover. Gjør du det strukturert, blir du flinkere etter hvert. Det hjelper, men det er en tøff behandling for pasientene, sier Bjorvatn