Ifølge studien fra University of Pittsburgh School of Medicine i USA har personer som sover mindre enn seks timer hver natt, dobbel så stor sjanse for å få hjertesykdommer som de som sover mellom sju og åtte timer hver natt.

Personer som sover lite, kan utvikle høyt kolesterol, økt blodtrykk og diabetes, ifølge studien.

– Vi har sett lignende studier på dette tidligere og vet at søvnmangel kan være helseskadelig. Det er mange faktorer som kan påvirke dette, men en av forklaringene kan være at folk som sover lite, ofte går opp i vekt. Søvnmangel øker gjerne appetitten, og vi vet at overvekt er farlig for hjertet, sier Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer til Dagbladet.

Også professor i hjertesykdommer ved Universitetet i Oslo, John Kjekshus, sier det er sammenheng mellom søvnmangel og hjertesykdommer.

– Personer som ikke sover nok, har et høyt stressnivå i kroppen. Dermed kan blodtrykket øke kraftig, og du er i større fare for å få hjerteproblemer, sier Kjekshus.

Søvnmangel er spesielt farlig for personer som allerede er disponert for hjertesykdommer, det vil si som følge av blant annet arv, røyking, lite mosjon og fedme.

Kjekshus sier idealet for alle er rundt åtte timer med søvn.

Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skyldes hjerte— og karsykdommer