OLE MATHISMOEN

Det er fullt mulig å raskt gjøre noe med problemet, mener forskere.

Denne uken har 40 av verdens fremste klimaforskere vært samlet i Oslo for å drøfte sommerens rekordsmelting av havis i Arktis. De konkluderte med et forent råd til politikerne: Rask reduksjon i utslipp av sotpartikler og annen såkalt kortlivet forurensning kan gi nærmest umiddelbar effekt i redusert smelting.

Omfattende forskning de siste årene har nemlig påvist at sotpartikler som fraktes med vind faller ned på isen og fremskynder smeltingen dramatisk. Sotet absorberer varme og fungerer som bittesmå varmeovner, og fører til raskere smelting enn den generelle oppvarmingen av luften ville klart alene.

Troposfærisk ozon

Forskerne understreker sterkt at reduksjon i CO2-utslippene, og dermed en stabilisering av CO2-mengden i atmosfæren, må være det viktigste og høyest prioriterte tiltaket for å begrense klimaendringene. Men, skriver de, på grunn av den lange levetiden CO2 har i atmosfæren, vil effekten av reduserte CO2-utslipp neppe komme tidsnok til å forsinke issmeltingen i Arktis i tide. Derfor anbefaler de sterkt at det umiddelbart settes i verk tiltak for å kutte utslippene av sot, metan og annen forurensning som fører til dannelsen av troposfærisk ozon.

Krever politisk vilje

Andreas Stohl fra NILU (Norsk institutt for luftforskning) sier forskerne nå klarer å spore hvor de enkelte sotpartiklene kommer fra. Etter undersøkelser og modellstudier viser det seg at mesteparten av sotet som faller ned i Arktis stammer fra industri, oljeutvinning og påtente landbruksbranner i Øst— og Nord-Europa og Russland.

  • Dersom det er politisk vilje gjør denne kunnskapen det lettere å gjøre noe med problemet enn om man også måtte involvere sotutslipp fra Kina og Sentral-Asia, sier han. Stohl sier et av de viktigste tiltakene må være å holde forurensning i selve det arktiske området på et absolutt minimum.

— Det betyr at utslipp fra selve olje- og gassproduksjonen i nordområdene bør være svært strengt regulert.

Tid for drastiske tiltak

Forskerne er klar over at å få til store omfattende kutt i partikkelforurensning fra for eksempel Russland verken er billig eller gjort i en håndvending. Professor Tami Bond fra Universitetet i Illinois sier det slik:

— Jeg tror at når verden ser hvor dramatisk smeltingen er, vil mange også se at det er behov for drastiske tiltak. Ved å redusere disse forurensningene kan vi kjøpe oss mer tid. Det er rett og slett et verktøy i kampen mot klimaendringene som ikke er brukt ennå, sier hun.

— Kutt i disse forurensningene vil gi nærmest umiddelbar effekt i motsetning til CO2-reduksjoner, sier hun. Sot og de andre aktuelle forurensningene har til dels svært kort levetid i atmosfæren og faller ned etter bare få dager. Redusert tilførsel gir derfor raskt resultater.

Bond og en rekke av de andre forskerne Aftenposten møtte under konferansen sier det ikke trengs noe hokus pokus og langvarig teknologiutvikling, det som trengs er vilje og penger. Teknologien for å rense både sot og annen forurensning er kjent og dreier seg i stor grad om god gammeldags «filterrensing».

Aftenposten/Bergens Tidende