JONE LAUGALANDFrogner

Pers kone Veronica var også opptatt av å få til et forlik. Dette kom fra under Per Orderuds forklaring i retten fredag.

Moren tok striden svært tungt. Søsteren spilte ikke noen rolle i striden rundt gården i 1998. Hun var ikke med på rettssaken om gården i herredsretten. Kunne ikke se noen grunn til at hun skulle rammes av et attentat med bakgrunn i striden rundt gården. Søsterens mann, Per Paust, spilte heller ikke noen rolle i stridigheten på gården.

Søsteren ringte etter attentatforsøket i i 1998 og sa at hun hadde det bra og oppholdt seg på hemmelig sted. I tillegg sendte hun kort til broren da hun dro til New York.

Forholdet i 1998 gav ingen grunn til at Per Orderud skulle bidra til å drepe henne.

Per Orderud trodde ikke at han hadde møtt Lars Grønnerød før det første attentatforsøk mot søsteren sommeren 1998.