• Jeg vil ta med meg den erfarne legens synspunkter i arbeidet med utredningen vi nå holder på med, sier sosialminister Ingjerd Schou til Bergens Tidende.

Flere kommuner har tidligere gjort forsøk med felles servicekontor for offentlige hjelpeetater. I fjor ba imidlertid Stortinget regjeringen om å utrede en samling av etatene for å gå enda et skritt lenger i arbeidet for å bryte opp labyrintene folk kan bli gående i. Saken skal være klar før sommeren, og legges frem for Stortinget i høst.

— Jeg synes dette griper rett inn i utredningen om en felles etat for Aetat, trygdekontorene og sosialkontorene, sier sosialministeren i en kommentar til Emmie Knudtzon Snincaks ønske om brukerhjelp.

— En sammenslåing skal virke i forhold til den enkelte. Du skal få en personlig kontaktperson som kan følge deg gjennom systemet, en veileder, poengterer Schou.

— Kan disse veilederne sitte med god nok kompetanse?

— Det å gi folk kontaktpersoner betyr ikke at kontaktpersonene skal være spesialister. Vi ønsker å gi hjelp til å finne frem til de rette spesialistene.

— Snincak ønsker brukerhjelpere med tyngre kompetanse på medisin og trygdespørsmål?

— Jeg kan ikke gå inn i ytterligere vurderinger av kompetanse nå, men jeg vil ta med meg legens synspunkter, lover sosialministeren.