Hver femte norske kommune må ut med minst 10 prosent mer i sosiale ytelser i år enn i fjor. Årsaken er finans— og økonomikrisen.

I Hornindal kommune i Sogn og Fjordane er utgiftene allerede fordoblet, og 50 prosent av sosialhjelpsbudsjettet for 2009 er brukt opp i løpet av de tre første månedene.

Problemet vil øke utover året, sier KS-direktør Bjørn Gudbjørgsrud.

– Sannsynligvis er dette bare toppen av isfjellet. Dersom prognosene for arbeidsledighet slår til, tror vi at sosialhjelpsutbetalingene vil øke med en drøy milliard i 2010 i forhold til dagens nivå, sier han til NRK.