Endringen er en følge av at ansvaret for arbeidet med sosiale tjenester og levekår nylig ble overført til Arbeids— og velferdsdirektoratet.

Lederen av Fellesorganisasjonen FO, Randi Reese, beklager at «sosial» ikke lenger er en del av noe direktorats- eller departements navn.

— Språk er makt. Det er derfor ekstra synd at sosialområdet ikke får den plassen det fortjener gjennom direktoratets navn. Vi har ingen sosialminister lenger, vi har ikke lenger et sosial departement. Og nå har vi mistet sosialdirektoratet, sier Reese.

FO organiserer sosialarbeidere som barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. LO-forbundet har 23.000 medlemmer.