EVA GRANHEIM

eva.granheim@bergens-tidende.no

Oslo

Det fastslo professor Sturla Eik Nes ved Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim under en konferanse i Oslo i går. Det var Høyres kvinnenettverk med leder, jordmor og stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, som hadde tatt initiativ til konferansen med fosterdiagnostikk som tema.

Tidligere ultralyd Over 100 deltakere fra politikk og helsevesen var samlet i Stortingets Auditorium, og som stilte spørsmål om den medisinske teknologien betyr trygghet eller trussel. Debatten like før jul, der professor Eik Nes i Trondheim, høstet sterk kritikk for forsøkene med tidligere ultralydundersøkelse enn norske regler på 18 uker tilsier, var bakgrunn for konferansen. Sturla Eik Nes viste skremmende bilder på hva som egentlig er situasjonen når fostermedisinerne snakker om alvorlige avvik hos fosteret. Han poengterte sterkt at i de aller fleste tilfeller kvinnen velger abort har fosteret så store misdannelser at det ikke kan overleve.

Grove avvik Dette er grove avvik som folk knapt aner eksistensen av, og som kvinner tidligere måtte bære frem, understreker Eik Nes, som også understreker at man med slike undersøkelser ikke gjør annet enn å flytte fødselen frem til 18 uker. Han bekreftet imidlertid at det i fostermedisinen ikke er mye å vinne i behandlingsøyemed ved å foreta fosterdiagnostikk ved 10-12 uker i stedet for 18 uker. Vi har en potent diagnostikk, og kan se hjerneavvik ved 10 uker. Og sprengstoffet i debatten er om vi skal ta i bruk den nye teknologien som kan vise avvik ved et foster også hos yngre kvinner. Vi har sortering i dag av kromosomavvik betinget av alder, fastslår Eik Nes, som påpeker at man i dag har det han kaller et potent middel til å oppdage Downs syndrom i 80-90 prosent av tilfellene. Det er likevel utenkjeleg å skulle trekke Sverige inn for retten eller for ein valdgiftdomstol i Danmark med påstand om avtalebrot. Du kan ikkje gjere det overfor eit grannland. Vi skal ikkje ha noko nytt 1905, seier Johansen.