Høytideligheten blir et samarbeid mellom Stange menighet og Garnisonen på Terningmoen/Rena.

Under begravelsen vil feltprest John Bjerkeli og sogneprest Frede Fjågesund forrette.

Da kisten med Sørli Jørgensen kom til Norge mandag, var det en offisiell markering ved Luftforsvarets base på Gardermoen, der regjeringen var representert ved forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.