OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no

Arild Birkenes, som er Fremskrittspartiets gruppeleder i fylkestinget i Vest-Agder, sier til Bergens Tidendes nettutgave at hans oppgave nå er å mane til ro i partiet. Han er derfor innstilt på å ta sentralstyrets vedtak til etterretning.

Men Birkenes er ikke den eneste av Vidar Kleppes støtte-spillere i fylkesstyret som bøyer nakken. Også formannen i fylkesstyret i Frp, Jan Ole Dahl, bekrefter at han vil rette seg etter sentralstyrets vedtak om å suspendere Kleppe i tolv måneder.

Nytt nominasjonsmøte? Den tredje av Kleppe-tilhengerne i fylkesstyret, Aksel Børre Nilsen, er ifølge Nettavisen også innstilt på å bøye seg.

Men det er foreløpig helt åpent om det skal kalles inn til nytt nominasjonsmøte eller om alle kandidatene skal rykke frem en plass.

Ifølge Birkenes har ikke sentralstyret bundet Vest-Agder Frp til å velge den ene løsning fremfor den andre. På fylkesstyremøtet lørdag skal dette avgjøres.

Flere har meldt seg inn Birkenes forteller for øvrig til Bergens Tidendes nettutgave at det er flere som kommet til ham i dag og meldt seg inn i partiet enn det er som har meldt seg ut.

— Har du ikke selv reflektert over å melde deg ut?

— Nei, overhodet ikke. Det vi har opplevd er selvsagt bare trist, men det er likevel historie, og det må vi innrette oss etter, sier han.