— Vi vil at hver fiskebåt heiser et svart flagg i toppen av båtens mast. Dette som et sorgtegn på utslippene av radioaktive stoffer fra Sellafield, sier Johs. Røde, fra aksjonen Lofoten mot Sellafield til BT.

Han er en av initiativtakerne til en stor Sellafield-konferanse i Stamsund tirsdag. Her deltar både fiskeriminister Svein Ludvigsen, miljøvernminister Børge Brende, strålingseksperter, havforskere og representanter for fiskerinæring og miljøorganisasjoner.

Kulturpersonlighet i Lofoten, Johs. Røde siterer dikterpresten Petter Dass når han formidler sin motstand mot dagens utslippe av technetium fra Sellafield:

« -nei fisken i vannet det er våres brød, og mister vi hannem, da lider vi nød, og jammerlig nødes at sukke».

Da Petter Dass døde i 1708, markerte den nordnorske fisker hans bortgang ved å sy et sort tøystykke inn i seilet.

— Hadde Hr. Petter levd i dag, er jeg sikker på at han ville deltatt på konferansen i Stamsund, sier Johs. Røde.