— Jeg blir ganske oppgitt og frustrert over all den slendrian jeg ser i politiet. Det har gått ut over mange mennesker over lang tid. Når du tråkker rundt i elendighet i årevis, får man et behov for å snakke høyt. Å si fra innad, hjelper jo lite, sier Lund til Aftenposten.

Sorenskriveren i Heggen og Frøland tingrett har etter 18 års virke som dommer fulgt utviklingen i politiet nøye. Det er særlig politiets lange saksbehandling, manglende bistand til folk og at anmeldelser henlegges uten etterforskning, selv når gjerningsmannen er kjent han trekker frem.

— Justisminister Odd Einar Dørum har stadig vist til at politireformen, som ble gjennomført i år, skal gjøre susen. Det er dessverre ikke riktig, sier Lund, som mener den nye reformen tvert imot har ført til ytterligere kaos og forsinkelser

— I Sverige bruker politi og domstoler en brøkdel av den tiden man bruker i Norge, sier den erfarne dommeren.

(NTB)