I framtida må det byggjast stengsler for å unngå at delar av Bergen vert liggjande under vatn, skriver klimaforsker Helge Drange i kommentaren "Vårt eige Venezia".

FNs klimapanel (IPCC) anslår at havet vil stige med 19 – 58 centimeter i vårt århundre, kanskje enda mer.

Bjerknessenteret for klimaforskning regner med at vi kan regne med en økning i havnivået i Norske farvann på rundt 10 centimeter, skriver Aftenposten. Stigningen i havnivået skyldes både nedsmelting av isbreer og oppvarmingen av vannet i havet.

Havstigningen vil bli størst fra Agder i sør til Stad i nord.

Siden deler av kystlandskapet i Norge fortsatt hever seg etter siste istid, vil dette redusere effekten av havnivåstigningen i flere områder i Norge, blant annet de indre delene av Oslofjorden, Trøndelagskysten og kystlandskapet nord for Lofoten.

Golfstrømmen svekkes

De fleste av IPCC-modellene konkluderer med at varmetilførselen fra sør til nord i Atlanterhaveten vil reduseres.

Årsaken til dette er at økt drivhuseffekt vil svekke omveltningen i Atlanterhavet, inkludert Golfstrømmen og forlengelsen til Norge.

Til tross for at varmetilførselen fra Golfstrømmen svekkes, vil temperaturene også stige i Norge.

Stigningen vil imidlertid være noe svakere enn for andre landområder på våre breddegrader.

Temperaturene stiger

Ifølge Bjerknessenteret for klimaforskning vil den årlige middeltemperaturen i Norge stige med 2,5 til 3,5 grader de neste 100 årene.

Temperaturen stiger mest i innlandet og i nord.

Det fører til at det blir mildere vintre, med minimumstemperaturer 2,5 til 4 grader over dagens nivå, mens sommerens maksimum stiger med 2 til 3 grader. Stigningen vil bli størst på Sørlandet.

På grunn av høyere gjennomsnittstemperatur over hele kloden, vil både havets og jordens evne til å absorbere CO2 reduseres. Dette vil føre til ytterligere temperaturstigning.

Breene truet

Forskerne forventer at isdekket i Arktis blir drastisk redusert de neste 100 år, og mye tyder på at sommerisen i Arktis kan forsvinne helt i løpet av dette århundret.

Også breene i Norge er truet. Dersom temperaturen om sommeren øker med 2,3 grader og nedbøren om vinteren øker med 16 % (RegClims prognoser), kan 98 % av breene i Norge være forsvunnet om 100 år.

Når det gjelder Grønland, vet forskerne fortsatt for lite om hvor hurtig isdekket på Grønland smelter.

I klimarapporten kommer det frem at man ikke kan ikke utelukke at hele Grønlandsisen smelter i løpet av noen tusen år.

Dersom dette skjer, vil verdenshavene stige med rundt 7 meter.

Kilde: Bjerknessenteret for klimaforskning.

VÅT FREMTID: Det skal bli 20 prosent mer nedbør mot 2100.
Odd E. Nerbø
MER AV DETTE: Bergen og resten av Vestlandet slår sine egne regnrekorder gang på gang.
Odd E. Nerbø
Knut Strand