Meltveit Kleppa sier til NRK at det har vært en lang og smertefull prosess før hun endelig bestemte seg.

– Jeg tror det er med meg som det er med mange andre, at jeg har ikke hatt dette så tett innpå meg. Derfor har jeg hatt både manglende kunnskap for eksempel om de kvaler som mange unge homofile fremdeles har i dette landet, ikke minst på landsbygda hvor det faktisk gjør utslag på selvmordsstatistikken. Det er mye her som går på manglende inkludering og manglende aksept, som jeg hadde tenkt for lite gjennom, sier Meltveit Kleppa.

Sønnen avgjorde

Hun opplyser at hun har hatt mange og lange samtaler med sin homofile sønn om spørsmålet.

– Han har vært en god samtalepartner for meg i den forstand at han har bidratt til å fortelle meg om hvor forskjellig mange homofile har det i dag og hvor vanskelig mange av dem har det, sier hun.

Meltveit Kleppa går nå også inn for at homofile skal vurderes på lik linje med heterofile i spørsmålet om adopsjon. Hun har ikke tatt noe standpunkt når det gjelder assistert befruktning. Hun mener verdien av slik hjelp er overdrevet, og at det ofte oppleves som et press for kvinnen.

Neste uke

Ifølge Soria Moriaerklæringen stilles Senterpartiets representanter på Stortinget fritt under avstemningen av den nye ekteskapsloven. Meltveit Kleppa har bakgrunn fra indremisjonsmiljøet på Vestlandet, og hun håper at velgerne hennes i Rogaland vil respektere standpunktet hennes om å likestille homofile og heterofile.

Regjeringen skal trolig legge fram forslaget til ny ekteskapslov i løpet av neste uke.