Statoil holder av sommerjobber i konsernet til barn av ansatte.

Mellom 50 og 80 sommerjobber til Statoils fellestjenester og administrative område er forbeholdt for ansattes barn, skriver VG Nett . Stillingsutlysningen er lagt ut på konsernets intranett.

«Det er kun barn av Statoil-ansatte som kan søke disse jobbene, og søkeren må oppgi navnet på den av foreldrene som er ansatt i Statoil» heter det i stillingsannonsen.

– Dette gjør vi fordi det er en fin anledning for barna til å bli kjent med foreldrenes arbeidsplass. Det er en ordning vi har hatt i flere år, sier informasjonssjef Geir Gjervan i Statoil.

Andre søkere kan ta sikte på et sommervikariat i Statoils Sommerprosjekt, men dette gjelder studenter med minimum tre års høyere utdanning.

Informasjonssjefen vil ikke svare på om han ser betenkeligheter med en slik ordning.

– Vi har praktisert dette i flere år og det har vært en viktig ordning for oss, nøyer han seg med å si.