Den truede sommerfuglarten klippeblåvinge stopper utbyggingen i Ulevåg i Tvedestrand kommune i Aust-Agder.

Miljøverndepartementet vil ikke godkjenne reguleringsplanen for Ulevåg av hensyn til strandsonen og til vern av den truede sommerfuglarten klippeblåvinge.

Tvedestrand er ett av to steder i Norge hvor det er registrert forekomster av klippeblåvinge som ble varig fredet i 2008.

Miljøverndepartementet viser til den nye naturmangfoldloven. Av hensyn til sommerfuglen må det derfor gjennomføres en kartlegging og utredning av det økologiske funksjonsområdet, samt gjennomføres en innledende studie av klippeblåvingens forekomst i Tvedestrand, før det kan bli noen utbygging.

Departementet skriver i en pressemelding at kartlegging må skje i løpet av 2010. Dersom kartleggingen konkluderer med at området kan bygges ut, må det vedtas en ny reguleringsplan for området.