Plantenes utvikling fra bladsprett til løvfall starter nå to uker tidligere, mens høsten kommer som før, skriver Aftenposten.

Forskningssjef Leif Sundheim ved Norsk institutt for planteforskning, Planteforsk, sier til avisen at det vil bli enda varmere og fuktigere i fremtiden.

— Vi vil derfor kunne dyrke vekster som tradisjonelt kun har vært dyrket i Sør-Norge over større deler av landet, sier han og utelukker ikke at blant annet vinstokker kan dyrkes i de beste klimasonene i landet i løpet av århundret.

Ulempen med den lange våren og varmere klima, er at også kulturplantenes fiender trives bedre. Ulike soppsykdommer vil trolig bli mer vanlige, og norske bønder kan bli nødt til å sprøyte mer.

Planteforsks vår-målinger er foretatt på stasjonen Kvithamar i Stjørdal i Nord-Trøndelag.

(NTB)