I flere år har Kripos purret på politidistriktene for å få dem til å sende inn fingeravtrykk og foto til politiets sentrale register, skriver Aftenposten.

Kripos mener at sjansene til å oppklare kriminalitet, særlig saker som gjelder innbrudd og tyverier, ville vært større hvis politidistriktene ikke somlet så mye.

– Hadde vi hatt inne alle de 11.000 fotografiene og fingeravtrykkene vi mangler, så er det sannsynlig at vi hadde fått flere matcher når vi søker på et fingeravtrykk, sier Kripos-sjef Odd Olsen Ingerø.

Årsaken er at politidistriktene bryter påtaleinstruksen som sier at det blant annet skal tas fingeravtrykk og foto av personer som begjæres fengslet mistenkt for en forbrytelse.

Politidistriktenes underrapportering har pågått i flere år, og det har vært flere møter og brevveksling mellom Kripos og Riksadvokaten om problemet.

Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt mener mangelen skyldes sviktende oppfølging av rutiner, mangel på kvalifisert personell og mangel på utstyr på rett tid og rett sted.