Opplysningene fremkommer i en ny undersøkelse gjennomført av en forsker som selv er norsk-somalier. Med støtte fra Statens helsetilsyn, intervjuet hun i fjor somaliske Oslo-kvinner om omskjæring. Fordi hun frykter å bli utstøtt av miljøet, ønsker hun ikke å stå fram offentlig med navn.

Ifølge Helsetilsynet er nesten alle kvinner fra Somalia er omskåret. Tradisjonen føres videre på barna, selv om det kan straffes med åtte års fengsel.

Omskjæringen skjer når jentene er i tiårsalderen, og inngrepet finner sted mens familien er på sommerferie i England, Etiopia eller i Djibouti.

Sara Kashay, jordmor ved Ullevål sykehus, mener det var feil å vedta et lovforbud, uten at myndighetene samtidig satte i gang en omfattende holdningskampanje mot omskjæring.

NTB