TRON STRAND

Onarheim har hevdet at Høyre ønsket å forhandle med Ap for å få til en så omfattende kraftutbygging som mulig i Saudavassdraget.

I går ble Onarheim satt kraftig på plass.

Venstreleder og landbruksminister Lars Sponheim sier til Bergens Tidende at det «overhodet ikke er aktuelt å forhandle frem en løsning som åpner for mer utbygging enn det regjeringen har gått inn for.»

— Venstre ønsket opprinnelig en mindre utbygging enn det regjeringen gikk inn for. Men vi kom frem til et kompromiss og det er uaktuelt å forlate dette standpunktet. Jeg legger til grunn at Høyre gjør hva de kan for å sikre flertall for regjeringens standpunkt i Saudasaken,» sier Sponheim.

KrFs parlamentariske leder, Jon Lilletun, sier i en knapp kommentar at han «forutsetter at regjeringspartiene stiller seg bak regjeringens forslag.»

— Og det regner vi med å få flertall for, legger han til.

Ap-leder Jens Stoltenberg er de siste dagene blitt skjelt ut av miljøverntilhengere i sitt eget parti. Årsaken er at Ap på Stortinget gikk inn for en større utbygging av Saudavassdraget enn regjeringen - trass i at Stoltenberg - da han var statsminister - sa i sin nyttårstale at tiden for store vannkraftprosjekter var over.

Men Aps vilje til å legge mer vann i rør enn regjeringen, ble grepet begjærlig av Høyres Leif Frode Onarheim som øynet muligheten for en enighet med Ap.

Det har imidlertid vist seg å være et rent soloutspill uten noen form for ryggdekning - verken hos regjeringspartnerne i KrF og V eller i eget parti.

Høyre skal i dag behandle saken på et gruppemøte i Stortinget. Utfallet vil bli at Høyre stiller seg helt og holdent bak regjeringens forslag.

Noe annet ville betydd at regjeringen hadde måttet søke avskjed.

— Da ville det stått klart for alle og enhver at regjeringen hadde råtnet på rot, sier en sentral regjeringskilde til Bergens Tidende.

Det er også spekulert i at SV kan være interessert i et kompromiss med regjeringen, for å hindre en større kraftutbygging enn det regjeringen har foreslått.

Men i SV er det ingen stemning for dette. De vil trolig stemme nei til regjeringens forslag og ikke åpne for en subsidiær stemmegivning.

Dermed kan resultatet bli at Arbeiderpartiet velger å støtte regjeringens forslag subsidiært og dermed sørge for at regjeringens forslag blir vedtatt.