Jan Eliassen

Året før var andelen 16,1 prosent. Av alle nye skip som er bestilt ved verdens skipsverft skal 19,3 prosent bygges til DNV-klasse. I dag er DNV verdens fjerde største klassifikasjonsselskap, men målet til konsernsjef Miklos Konkoly-Thege er å bli verdens største klasseselskap.

Veritas hadde i fjor et solid resultat, så vel økonomisk som kvalitetsmessig. Foreløpige tall viser en omsetning på 5.757 millioner kroner. Driftsresultatet ble 457 millioner.

Det er en forbedring fra 140 millioner året før. Ifølge Konkoly-Thege ble det i fjor satt i gang et eget kvalitetsprosjekt for sikkerhetsarbeidet til sjøs som vil koste 100 millioner kroner i årene fremover.

Han mener at med en egenkapital på 2.956 millioner kroner (66 prosent egenkapitalandel, står DNV-konsernet godt rustet til å videreføre arbeidet for kvalitet og sikkerhet og å ekspandere.

Konsernsjefen peker på en positiv utvikling i antall ulykker til sjøs. Bedringen er meget stor. Når det gjelder DNV totalforliste kun tre skip som er klasset i selskapet. Det er det laveste forlistallet noen gang.

I fjor ble 91 skip strøket av Veritas-klasse på grunn av brudd på klassereglene. NIS skip kommer spesielt godt ut på statistikken over kvaliteten.

Konkoly-Thege mener NIS-registeres høye standard må utnyttes kommersielt. Registeret må endres fra dagens forvaltningsdrift til mer markedsrettet forretningsdrift.

— Målet må være å gjøre NIS til verdens største skipsregister, sier konsernsjefen i Det Norske Veritas.