— Anundsen erkjenner jo at politikken aldri ble satt ut i livet. Jeg kan ikke forstå at han har forstått dette som en viktig politikkendring.

Komitémedlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Bård Vegar Solhjell (SV) mener Anundsen burde informert Stortinget bedre enn hva han gjorde da han gikk på talerstolen i oktober og fortalte at de hadde gjennoført en politikkendring for de lengeværende asylbarna.

— På det tidspunktet er det foretatt mange uttransporteringer. Han sitter inne med informasjon, og vet hvilken vei det går. Han burde gitt Stortinget den informasjonen. Informasjonsplikten handler ikke bare om å ikke lyge, men også å gi det fulle og hele bildet, sier han til BT kort tid etter dagens høring i Stortinget.

Solhjell sier komiteen må sette seg ned og i ro og mak gjennomgå den informasjonen de har fått i løpet av høringen.

- Er tilliten til Anundsen økt eller svekket etter dagens høring?

— Jeg mener han har en vanskeligere sak nå enn da vi startet.

På samme spørsmål svarer komitéleder Martin Kolberg (Ap) følgende:

— Han har ikke styrket seg.

Begge to reagerer sterkt på at polititoppene har sagt at de ikke oppfattet instruksene fra Anundsen som en reell politikkendring. Til det sier Kolberg:

— Anundsen må gjøre sine vurderinger rundt det som har kommet frem her. Han hevder at ved å ta ut ett ord, «lengeværende», så er det gjennomført en tydelig politikkendring. Jeg tviler på om det er riktig.