Delegatene skal drøfte internasjonal migrasjon og utvikling for å finne måter å øke de gode effektene av inn— og utvandring og redusere de negative.

Solheim skulle selv holde innlegg torsdag.

– Jeg skal snakke om kvinnenes og barnas kår. Over halvparten av migrantene er kvinner. Mange tar seg jobb som hushjelper og lignende, og blir en utsatt gruppe, sier han.

Ønsker konkurranse

Solheim etterlyser økt konkurranse blant aktørene som sender penger slik at gebyrene går ned, og sier dette blir et av temaene på møtet.

– Pengene innvandrerne sender tilbake til sine familier i hjemlandet er svært viktige, og det er snakk om store summer. Men mange betaler 15-20 prosent det de sender i gebyr. Det er altfor mye, sier Solheim.

Utviklingsministeren mener det viktigste med møtet er at migrasjon nå settes høyt opp på den internasjonale dagsorden, og at det ikke bare er noe hvert enkelt land arbeider med hver for seg.

Samarbeid

Nesten 200 millioner mennesker, rundt 3 prosent av verdens befolkning, bor ikke lenger i landet de ble født i, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er ifølge FN dobbelt så mange som for 25 år siden.

Til forskjell fra debatten i Norge skal ikke deltakerne diskutere integrasjon av innvandrerne.

– Tett kontakt mellom de som har reist ut og de som blir igjen er viktig. Vi vil også snakke om årsakene til at folk drar ut, og vi vil ta opp menneskehandel, sier han.