Det var Utenriksdepartementet som fikk kritikk i bøtter og spann, blant annet fra Reinås-utvalget, for hvordan det håndterte sine oppgaver knyttet til flodbølgekatastrofen. I motsetning til UD fungerte den humanitære og utviklingsmessige siden bra, og mye skal ha blitt gjort riktig. Blant annet var responsen fra de frivillige organisasjonene i Norge svært rask.

– Men vi vet med sikkerhet at vi vil få en ny katastrofe. Derfor må vi finne ut hvordan vi skal arbeide enda bedre for å møte dette neste gang, sier Solheim.

Årsmarkering

I mange land forberedes det til markeringer av årsdagen for flodbølgekatastrofen 2. juledag.

Her hjemme vil blant annet NRK fjernsynet ha en bred dekning denne dagen. Det blir minnegudstjeneste, den offisielle minnemarkeringen i Thailand dekkes og det blir en spesialsending fra studio. I tillegg sender NRK en dokumentar om bølgen som tok så mange liv.

TV2 vil også dekke ettårsmarkeringen med sendinger fra studio. Blant annet vil de også sende en dokumentar.

Utviklingsnivået i regionen som rammes blir utslagsgivende for hvor stort omfang en katastrofe får. Hvis jordskjelvet som rammet nordområdene i Pakistan hadde rammet Japan i stedet, ville få liv ha gått tapt. I Japan har de en beredskap og husene er bygd for å tåle skjelv.

– Også mange av de livene som gikk tapt i Sri Lanka kunne vært spart om man hadde hatt et system for varsling. Det tok tre timer før flodbølgen nådde kysten av landet, sier Erik Solheim.

Samle erfaring

Utviklingsministeren mener at en verdifull sjanse som dukket opp i forbindelse med flodbølgekatastrofen til å få en løsning på konflikten i Sri Lanka, gikk tapt. Mennesker var rammet i alle befolkningsgruppene og partene samarbeidet om å få nødhjelpen ut. Men tiden gikk og man mistet momentumet som kunne blitt brukt.

– Man ble isteden sittende og diskutere mange små spørsmål. Til slutt mister man den raske farten framover som man hadde.

Alle frivillige norske organisasjoner som har vært knyttet til utviklingsarbeidet i Sri Lanka og Indonesia var fredag samlet i Utenriksdepartementet. Oppgaven var å oppsummere den norske utviklingshjelpen i katastrofeområdene og finne veien videre for å møte nye katastrofer.