— Denne praksisen er ikke akseptabel. Oppgaven til de vernepliktige er å forsvare landet. De er ikke i Forsvaret for å arrangere fester for sine befal, sier landstillitsvalgt Aurora Wulvik i Vernepliktsrådet.

Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har den siste tiden fått inn meldinger fra fire avdelinger der vernepliktige er blitt tatt ut av sin daglige tjeneste for å bidra ved befalets fester. Dette gjelder hovedsakelig avdelinger i Hæren. De tror det likevel skjer ved flere andre avdelinger også.

  • Soldater har fått ansvar for å forberede og rydde opp etter private fester og julebord. I enkelte tilfeller har vernepliktige blitt tatt ut av tjenesten i flere dager for å kurses i hvordan de skal servere maten til befalet, sier Wulvik.

- Omdømmet blir svekket

Soldatene blir som oftest ikke pålagt å bidra ved festene, ifølge TMO. Likevel føler mange seg tvunget til å delta.

— Ofte blir de stilt overfor valget: Enten rydde opp etter befalets fester, eller å ha ryddetjeneste i leiren og samtidig miste alle oppsparte avspaseringsdager, sier Wulvik.

I et innlegg i siste nummer av Soldatnytt tar hun et oppgjør med holdningene blant befalet. Hun mener Forsvarets omdømme blir svekket.

  • Det er et paradoks at en i Forsvaret klager på for lite tid til øvingsaktivitet, og samtidig har tid til å ta vernepliktige ut av tjenesten til slike formål. Det gir uheldige signaler. Kunnskapen om regelverket blant befal er heller ikke bra nok. Det er ingenting i regelverket som åpner for å bruke vernepliktige til ting utenfor tjenesten, sier Wulvik.

Dersom vernepliktige skal brukes til å bidra ved befalets fester, skal det skje utenfor tjenesten og de skal ha betalt for det, mener TMO.

De har nå tatt saken opp med generalinspektørene i de ulike forsvarsgreinene.

- Gir innsikt i tradisjoner

Talsmann for generalinspektøren i Hæren, oberstløytnant Terje Hanssen, bekrefter at en i enkelte avdelinger bruker vernepliktige ved fester for befalet.

— Men det er svært viktig å understreke at dette skal baseres på frivillighet. Ingen vernepliktige skal føle seg tvunget til å delta. Det er også et krav at jobben de gjør skal kompenseres. Det kan eksempelvis være økonomisk kompensasjon, eller belønning i form av et velferdsarrangement, sier Hanssen.

Han mener festene samtidig gir vernepliktige innsikt i viktige tradisjoner i Forsvaret.

— Både i Panserbataljonen og Artilleribataljonen har de fester der de hedrer sine skytshelgener. Her får en innblikk i historien til avdelingen, og det er noe som vernepliktige også kan ha utbytte av, sier Hanssen.

Nestleder i Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren, sier det er uheldig dersom vernepliktige brukes til ting utenfor tjenesten.

  • En skal være særdeles forsiktig med å bruke vernepliktige til slike private arrangement. Det handler om å være bevisst på maktposisjonen du har. Det viktigste er å sikre en god militær utdanning for soldatene, sier Jahren.

Skal vernepliktige arrangere fester for befal? Si din mening i feltet under.