Hovedtillitsvalgt for de vernepliktige i Hæren, Odd Are Tveit, refser ordningen. Han ønsker å inndra befals mulighet til å undersøke soldatenes sivile effekter.

— Vi vil ivareta personvernet til soldatene og endre på en gammel vane som ingen har gjort noe med. Vi anmoder om at inspeksjoner av soldatenes sivile effekter stoppes inntil en viser til en konkret hjemmel for slike inspeksjoner, sier Tveit til VG.

Hensikten med inspeksjonene er som oftest å å avdekke narkotikamisbruk, samt lete etter ammunisjon og våpen.

Forsvarsdepartementets jurister vurderer nå inspeksjonenes lovlighet.