Forsvaret ønsker gjennom en rekke tiltak å heve statusen for dem som går inn i militæret, skriver Forsvarsnett.

— Veldig få i forhold til tidligere gjennomfører tjeneste. De som da gjennomfører, bør komme like bra ut som de som ikke gjennomfører. Forsvaret ønsker derfor å verdsette innsatsen gjennom en statusheving, sier Morten Unger, prosessleder for velferd i Forsvarets Overkommandos personell og økonomistab.

En arbeidsgruppe har foreslått en rekke tiltak som vil koste penger, og andre tiltak som ikke er så kostnadskrevende. Det er de sistnevnte som nå skal gjennomføres.

Vernepliktsverket skal gjennom sesjonen gi vernepliktige større medbestemmelse på valg av tjenestested og hvilken stilling de skal ha. Det skal også innføres et system med egenmeldinger ved sykdom inntil et visst antall dager. Ved øvelser, tester og permisjoner skal det som før kreves sykemelding fra lege.

Et annet tiltak er at det skal innføres avdelings- og bransjemerker for soldatene, for å øke tilhørigheten og lagånden på hver avdeling. Landstillitsvalgt Jan Peter Rostrup Haugen i soldatenes tillitsvalgtordning er glad for at forsvarsledelsen setter i gang statushevende tiltak. Men han synes det er enda viktigere å gi soldatene et økonomisk løft.

Tiltakene skal etter planen settes i gang innen august i år.

(NTB)

GJESP: Ikke alltid like gøy å være vernepliktig, verken i marinen eller andre forsvarsgrener. Nå skal det bli mer meningsfylt.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN