Totalt utgjør dette nærmere 3,2 kilometer oppstilte barn og soldater. Paradesoldatene er hentet fra alle forsvarsgreiner, og samtlige avtjener førstegangstjeneste ved en av Forsvarets avdelinger. Barna kommer fra Bekkelaget, Ila og Uranienborg skoler i Oslo. I tillegg stiller Forsvaret tre store musikkorps; H. M. Kongens gardes musikktropp, Kongelige norske marines musikkorps og Forsvarets representasjonsorkester, som er sammensatt av musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps (FSMK) og Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet (FMKØ).

— Jeg er stolt over at vi har fått anledning til å kunne danne en så fin ramme rundt den store begivenheten, sier forsvarssjef Sigurd Frisvold, som ser på paraden bryllupsdagen som et ærefullt oppdrag.

Størst

H. M. Kongens Garde (HMKG) er Forsvarets største enkeltavdeling under bryllupet. Totalt skal om lag 500 gardesoldater delta i markeringen. Av disse er en del innkalt til en noe spesiell repetisjonsøvelse. Fordi Gardens musikktropps originalbesetning er utilgjengelige på grunn av oppdrag i utlandet, skal musikanter fra de siste års kontingenter representere musikktroppen under bryllupet.

Foruten Garden, stiller Agder regiment, Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag, Garnisonen i Sør Varanger, Heimevernet, KNM Harald Haarfagre, samt Luftforsvarets skoler i Værnes, Stavern og Kjevik med soldater til paraden.

Kirken og Slottet

Kadetter fra krigsskolene for Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret skal danne et eget kadettkompani under felles kommando. I tillegg til den ordinære paraden, blir kadettene å finne i og utenfor Domkirken og Slottet.

Den kongelige motorsykkeleskorten fra Militærpolitiet blir også synlig i bildet på bryllupsdagen.

Kronprinsens skvadron

De to MTBene KNM «Tjeld» og KNM «Terne» fra 21. skvadron — samme skvadron som Kronprinsen tjenestegjorde ved — vil ligge ved Rådhusbrygga under hele feiringen. Fartøyene får følge av u-båten KNM «Utvær» og minerydderen KNM «Otra». Fra samtlige saluttpliktige festninger i landet vil det bli avfyrt dobbel kongesalutt.

Under regjeringsmiddagen på Akershus festning kvelden før bryllupet, vil Forsvaret i tillegg arrangere en parade som inkluderer om lag 200 soldater.