MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

– Vi vil ikke være etterpåkloke, men hvis vi hadde fått utstyret kunne norske myndigheter unngått den situasjonen de er kommet opp i nå. De ville visst om soldatene var blitt utsatt for radioaktiv stråling fra ammunisjon med utarmet uran, sier avdelingsleder Anfinn Mehus ved Radiofysisk avdeling ved Haukeland Sykehus.

Juli 1999 Haukeland søkte i juli 1999 Utenriksdepartementet (UD) om fem millioner kroner fra Balkan-midlene til utstyr for å sjekke radioaktivitet i soldatene. Testene skulle gjøres før soldatene reiste til Kosovo, og etter at de kom hjem. Undersøkelsen tar maks en time.

Utstyret kunne være på plass etter tre måneder. Selve rommet stod klart ved Haukeland allerede for 20 år siden. Dagens verdi ligger på 20 millioner kroner. Det er et såkalt lavaktivitetsrom, som er nær 100 prosent skjermet mot naturlig bakgrunnsstråling. Rommet og utstyret ville vært unikt i Europa.

Øremerkede midler Men Haukeland fikk avslag. I svarbrevet datert 26. august viser UD til at bevilgningene i forbindelse med Kosovo-krisen er ”øremerket humanitære tiltak i regionen”. UD skriver videre at ”det ikke finnes tilgjengelige midler til denne type prosjekt”.

– Personlig tolket jeg svaret fra UD som at ”dette vil vi ikke lage noe styr om”. Men svaret var korttenkt. Bistandsarbeid handler ikke bare om å fjerne miner, men om andre farlige kilder også, sier Mehus til BT.

– Siden Balkan-midlene skulle gå til humanitær bistand i regionen hadde ikke Departementet hjemmel til bevilge penger til innkjøp av utstyr ved et sykehus i Norge, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet til Bergens Tidende.

Kun søknadsvurdering – Men hvis det viste seg at de norske soldatene ble eksponert for radioaktivitet ville jo lokalbefolkningen også være det. Ville ikke det få betydning for hvilke velferdstiltak UD satte i verk for lokalbefolkningen i Kosovo?

– Saksbehandlernes oppgave er å vurdere søknaden med henblikk på bevilgning av penger, og ikke de politiske sidene ved tiltaket, sier Klepsvik.

Med andre ord; dette var ingen sak for UD, men for andre. Forsvarsdepartementet for eksempel, sier Klepsvik.

Allmenn bruk Haukeland Sykehus ønsker fortsatt å installere utstyret i det 20 år gamle rommet. Haukeland vil bygge opp et nasjonalt kompetansesenter for radioaktive lavdosemålinger. Foruten å undersøke personale i krigstjeneste, kan sykehuset foreta kontrollmålinger relatert til kosthold, nedbørsmengde og bosted. Andre målgrupper er laboratoriepersonale, industriarbeidere samt ansatte i forsvar, politi og tollvesen.

Avdelingsleder Anfinn Mehus ved Radiofysisk avdeling fikk avslag på sin søknad til UD. Her er han sammen med avdelingsingeniør Finn Totland (t.h.)