— Ulykken skjedde ved 04.30-tiden i natt, opplyser brigader Finn Kristian Hannestad, sjef for presse- og informasjonsavdelingen i Forsvaret, til bt.no.

Den omkomne 19-åringen er fra Troms.

— Gutten falt utenfor en skrent under et rutinemessig vaktskifte under en feltøvelse 25 kilometer øst for Kirkenes, sier Hannestad.

19-åringen tilhørte Sør-Varanger garnison.

Lokalt politi gransker nå ulykken.