Erna Solberg (H) opplyste onsdag ettermiddag på en pressekonferanse at mulla Krekar utvises fra Norge med henvisning til rikets sikkerhet.

UDI-direktør Trygve Nordby opplyste at Krekar må forlate landet innen to uker, men det synes allerede klart at en faktisk utvisning er mye lenger unna.

Solberg og Nordby har ikke tatt stilling til effektuering av utvisningsvedtaket, og sier dette vil bli politiets oppgave når vedtaket er gyldig. Solberg regner med runder i retten før saken er endelig avgjort.

Ingen frykt

En liten flokk journalister møtte Krekar hjemme i leiligheten i Oslo etter pressekonferansen.

— Jeg frykter ikke å bli sendt ut av landet, sa Krekar til NTB idet han forlot stedet i bil med sin bror som sjåfør. De to dro for å møte Krekars advokat Brynjar Meling.

— Erna Solberg har ingen bevis mot meg i saken, sier Krekar.

Vil anke

— Vi vil anke kommunalminister Erna Solbergs vedtak om å utvise mulla Krekar, sier Krekars advokat Brynjar Meling til NTB. Anken vil bli sendt til Utlendingsnemnda.

Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde sin anbefaling i Krekar-saken klar tirsdag, men ville da ikke offentliggjøre innholdet. I stedet ble saken sendt videre til Kommunal- og regionaldepartementet.

Helgarderer seg

Meling sier at vedtaket med vedlegg er på over 100 sider. Da NTB snakket med ham like etter klokka 18, hadde han ikke kommet gjennom alle dokumentene. Men Meling mener at vedtaket ikke inneholder noe nytt forhold til det som lå i forhåndsvarselet til Krekar om utvisning.

— Det virker som departementet har helgardert seg ved å vise til at Krekar også har brutt Utlendingsloven, sier Meling.

Det er her snakk om lovbrudd ved at Krekar har reist tilbake til det nordlige Irak mens han hadde asylstatus i Norge.

I tillegg til anken til Utlendingsnemnda har Meling tidligere kunngjort at han vil bringe Krekars sak inn i rettsvesenet: Det er da trolig duket for rettssaker og lang tid før saken får en avslutning.